Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Workshop ZMOS: Klíma a lokálny rozvoj samospráv - SMART možnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 17. augusta 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku klímy a lokálny rozvoj samospráv z hľadiska SMART možností. 

Cieľom podujatia je vstup do problematiky SMART z hľadiska poslania a riešenia pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných činností, najmä s dôrazom na efektívnu prevádzku pri práci v oblasti klímy a lokálneho rozvoja samosprávy, ale aj predstavenie postojov samospráv, ktoré majú dlhoročné skúsenosti pri práci v oblasti klímy a lokálneho rozvoja a spolupráce samospráv v tejto oblasti. Súčasťou podujatia tiež bude predstavenie príkladu dobrej praxe zo samosprávy v oblasti klímy a lokálneho rozvoja. 

Podujatie sa uskutoční 25. augusta 2021, v čase od 9:00 hod. do 12:30 hod. prostredníctvom MS TEAMS. 

Program podujatia 

09:00 - 09:15 hod. Úvodné slovo: Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS

09:15 –10:00 hod. Klíma a lokálny rozvoj s poukazom na Smart riešenia v samospráve: Viliam Kall, primátor mesta Veľký Šariš

10:00 – 10:45 hod. SMART možnosti v oblasti klímy a energetiky v samospráve: Igor Wzoš, Slovak Smart City Cluster 

10:45 - 11:30 hod. Klíma a energetika – ako na to s podporou EÚ: Vladimír Ondrejička, expert v oblasti priestorového plánovania 

11:30 - 12:15 hod. Klíma a dôležitosť zelene v samospráve: Martin Baloga, expert v územnom priestorovom plánovaní 

12:15- 12:30 hod. Záverečná diskusia: Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS

Organizačné informácie 
Gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Odborný garant: PaedDr. Jana Skraková  
Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska
Mgr. Daniela Minárová, projektová manažérka/02-48   700 724, 0902 502 635 
Ing. Eva Balažovičová, finančná manažérka/02-48 700 706

účasť na workshope pre zaregistrovaných je bezplatná;

potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/gWkaFoKvBor2nBDk8 v termíne do 23. augusta 2021 do 12:00 hod. 

Podujatie organizuje Združenie miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.