Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vzory dokumentácie zodpovednej osoby

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Pripravili sme pre vás balíček vzorov dokumentácie zodpovednej osoby v samospráve. Nájdete ho v sekcii Vzory pod názvom Dokumentácia zodpovednej osoby.

Balíček obsahuje žiadané vzory:

  • Postúpenie listu zo strany zodpovednej osoby smerovaného inému orgánu verejnej správy
  • Korešpondenčný list zodpovednej osoby, ktorý smeruje oznamovateľovi (ak je oznámenie neanonymné)
  • Dokumentácia k prešetreniu oznámenia zo strany zodpovednej osoby
  • Štatistická evidencia (nepovinné), ak by zodpovedná osoba – hlavný kontrolór chcel viesť túto evidenciu
  • Evidencia oznámení
  • Oznámenie o protispoločenskej činnosti
  • Zápisnica v prípade osobného (fyzického) prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti
  • Žiadosť o súčinnosť zo strany iného orgánu verejnej správy (napríklad Inšpekcia práce, miestna prokuratúra, Úrad na ochranu osobných údajov či iný relevantný orgán verejnej správy a ústrednej štátnej správy)

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.