Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vzniklo Združenie Smart Mobility Slovakia

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR iniciovalo vznik platformy Smart Mobilita Slovakia (Inteligentná mobilita Slovenska) s cieľom prinášať riešenia inteligentnej mobility do bežnej praxe na Slovensku. Platforma vznikla ako formálny predstaviteľ ekosystému inteligentnej mobility, aby posilnila spoluprácu kľúčových partnerov doma aj v zahraničí. Centrálnym komunikačným bodom platformy sa stane portál smartmobility.gov.sk. 

Vznik platformy Smart Mobilita Slovakia (Inteligentná mobilita Slovenska) iniciovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako súčasť aktivít národného projektu zameraného na rozvoj inteligentnej mobility, ktorý od roku 2019 realizuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Poslaním združenia je vytvárať podmienky pre rozvoj inteligentnej mobility na Slovensku a popri lepšom, efektívnejšom a environmentálne udržateľnom riešení dopravy prispievať k rastu konkurencieschopnosti a výkonu slovenskej ekonomiky.

V rámci platformy spolupracujú všetci relevantní aktéri – verejná správa, podniky, univerzity a mimovládne organizácie.

Dôležitým prvkom rozvoja inteligentnej mobility je využívanie inovácií v  podnikateľskom prostredí a inovačných projektoch. Bez ich zavádzania do praxe by najmä slovenský automobilový priemysel, ale aj viaceré ďalšie nosné odvetvia ekonomiky stratili svoju konkurencieschopnosť.

Dôležitou úlohou združenia je komunikácia a predstavovanie tém inteligentnej mobility verejnosti. Na komunikáciu smerom k odbornej aj širokej verejnosti je určený  portál smartmobility.gov.sk,  ktorý sa stane centrálnym uzlom na získavanie informácií v téme inteligentnej mobility.

Ďalšie informácie sú dostupné TU.

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.