Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vznikla Koalícia miest za duševné zdravie

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska Zdroj: ÚMS

Zdravie a kvalita života sú základnou ľudskou potrebou a prebiehajúca epidémia, či klimatická kríza všetkým pripomenula ich nenahraditeľnosť. Súčasné náročné obdobie má vplyv nielen na fyzické ale aj duševné zdravie o odhalilo mnohé nedostatky v tejto oblasti. Starostlivosť o duševné zdravie obyvateľov Slovenska je jedna z kľúčových tém, ktorú je nutné zodpovedne riešiť.

Štát sa v tejto téme iba začína hľadať, preto iniciatívu preberajú mestá, ktoré sú v čase akejkoľvek krízy k svojim obyvateľom najbližšie a dokážu reagovať rýchlejšie. Zhodli sa na tom zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS) a Ligy za duševné zdravie na dnešnom prvom online zasadnutí k čerstvému, spoločnému projektu - Koalície miest za duševné zdravie.

Cieľom virtuálneho stretnutia bolo pripomenúť si zložitosť a dôležitosť riešenia témy duševného zdravia v spoločnosti a deklarácia záujmu zapojených členských miest ÚMS prebrať iniciatívu v riešení tejto problematiky. Za Ligu za duševné zdravie sa zúčastnili riaditeľ Martin Knut a manažér pre partnerstvá Andrej Vršanský, expert v oblasti zdravotníctva Ján Králik. Za ÚMS prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček spolu s viceprezidentom Únie a primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom.

Mestá majú nezastupiteľnú úlohu pri kultivácii prostredia, v ktorom žijú a pracujú ich obyvatelia. Mestá sú zároveň veľkými zamestnávateľmi ktorí, rovnako, ako firmy, majú svoj podiel zodpovednosti za duševné zdravie zamestnancov. Mali by sa oň starať a rovnako by mali vytvárať také nástroje a programy, aby ich obyvatelia, rovnako ako ich zamestnanci, boli v čo najlepšej duševnej kondícii.

Viac informácii tu:
https://dusevnezdravie.sk/project/koalicia-miest-za-dusevne-zdravie/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.