Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva pre školy na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry - zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje dňa 30.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2021:

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Celková alokovaná čiastka: 750 000 €

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 30 000 €

Oprávnené obdobie realizácie projektu: 1.1.2022 - 31.12.2023.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021.

Oprávnení žiadatelia:

a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa,

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk

Výzva na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení cykloprístrešky, cyklostojany

Príloha č.1 - vzor žiadosti

Príloha č.2 – vzor zmluvy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.