Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Bratislava – 14. apríla 2021 - Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE v SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Výzva je určená aj pre subjekty  územnej  samosprávy:  obce  alebo  nimi  zriadené  rozpočtové  alebo príspevkové organizácie. Žiadostí je možné predkladať do 30.6.2021.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Účelom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie projektov LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou. Výzva je určená na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie tradičných projektov LIFE19.

Dátum vyhlásenia: 12.04.2021

Dátum uzávierky: 30.06.2021.

VÝZVA na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu

Príloha k výzve: Žiadosť o spolufinancovanie

Vzor zmluvy o spolufinancovaní projektu LIFE

Zdroj: minzp.sk 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.