Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode v MRK: zmena č. 3 a predĺženie uzavretia 7. kola

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o Zmene č. 3 a predĺžení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3 (PDF, 400 kB) ako aj o predĺžení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1 s cieľom poskytnutia dlhšieho časového priestoru žiadateľom pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o NFP na 1. decembra 2021.

Cieľom Zmeny č.3 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania PO6 OPĽZ,
konkrétne zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Zdôvodnenie zmeny: Došlo k zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme zníženia finančných prostriedkov na 8 700 000,00 EUR z EÚ zdrojov na základe zníženého dopytu zo strany žiadateľov o predmetnú výzvu, preto SO pre OPĽZ pristúpil k zníženiu finančných prostriedkov na danú výzvu.

Zdroj: minv.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.