Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva k stabilizácii systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Združenie miest a obcí (ZMOS) so zberovými spoločnosťami vo vlastníctve miest a obcí vydali spoločné vyhlásenie so zhodnotením súčasného stavu sytému rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a s požiadavkami adresovanými Ministerstvu životného prostredia SR.

Vo vyhlásení uvádzajú, že financovanie triedeného zberu odpadov je zo strany Organizácie zodpovednosti výrobcov obalov nedostatočné a dofinancovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zo strany samospráv je v rozpore so zákonom, ale zo strany obcí nevyhnutné. 

Upozorňujú na hrozbu kolapsu pri zbere triedených zložiek odpadov, ak na nedorieši financovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

Ako riešenie vedúce k stabilizácii systému rozšírenej zodpovednosti výrocov po dobu zavedenia systémových opatrení navrhujú znovuzavedenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 368/2020, ktorá zabezpečuje zavedenie minimálnych sadzieb  za určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

Zdroj: Tlačová správa ZMOS zo stretnutia so zberovými spoločnosťami vo vlastníctve miest a obcí zo dňa 29. 9. 2023


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.