Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Fond na podporu umenia zverejnil výzvu č. 9/2021 na podporu Mesta kultúry 2022, múzeí a galérii.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

V rámci výzvy č. 9 z FPU budú podporené mestá, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu celoročných aktivít pre svoje mesto a udelenie titulu Mesto kultúry 2022, projekty múzeí a galérií zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok.

Oprávnené územie: celé územie Slovenska

Oprávnení žiadatelia: samospráva

Termín predloženia žiadosti: 13.9.2021

Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Výzva č.9/2021 Fondu na podporu umenia

Zdroj: fpu.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.