Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre rok 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Na úrade vlády SR sa 27. októbra 2021 uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022.

V prvom kole, keď vláda predložila ponuku nulovej valorizácie platov, KOZ SR opäť predložila požiadavku navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme o 13 %. 

Rovnako KOZ požadovala zachovanie tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021 a k tomu zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení.

S predloženými požiadavkami KOZ SR vláda nesúhlasila ani počas druhého kola  kolektívneho vyjednávania, pričom poukázala na možnosť využitia zatiaľ nedefinovaných finančných prostriedkov vo výške takmer 500 miliónov eur navrhnutých v rozpočte na rok 2022. Tieto by podľa ministra financií SR mohli byť celé, alebo z časti použité na valorizáciu platov, ale len podmienky, že budú v parlamente prijaté tri ústavné zákony týkajúce sa dlhovej brzdy, daňového stropu a dôchodkovej reformy. Otvorená ostala aj otázka ďalších benefitov.

V nadväznosti na výsledky druhého kola kolektívneho vyjednávania bude KOZ SR sociálnych partnerov informovať, akou formou bude kolektívne vyjednávanie pokračovať, či to bude cestou zákona o kolektívnom vyjednávaní, alebo tretím kolom kolektívneho vyjednávania, ktoré by sa mohlo uskutočniť do dvoch-troch týždňov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.