Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výhrady rozpočtovej rady k štátnym nájomným bytom

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

V posledných dvoch týždňoch rezonuje v spoločnosti téma výstavby štátnych nájomných bytov. V tejto súvislosti vypracovala Radu pre rozpočtovú zodpovednosť  analýzu dopadov na verejné financie k návrhu  zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý bol predložený do NR SR.

Podľa názoru RRZ je predložený zákon príliš všeobecne formulovaný a negarantuje optimálne nastavenie takejto podpory nájomného bývania. Existuje riziko, že dôjde len k obmedzenému navýšeniu výstavby dodatočných bytov, a teda k limitovanému pozitívnemu vplyvu na ekonomiku, čo sa odrazí vo väčšom negatívnom dopade na verejné financie. Prezentované pozitívne vplyvy na rozpočet nemajú žiadnu oporu v samotnom zákone, nakoľko tento stanovuje len všeobecne formulované základné rámce, a nie je preto možné kvantifikáciu uvedenú v doložke považovať za kvantifikáciu dopadov predloženej legislatívy. RRZ preto nepovažuje kvantifikáciu predloženú predkladateľom za dostatočnú pre ekonomické zdôvodnenie návrhu. 

Viac informácií k tejto téme a kompletnú analýzu dopadov predloženého návrhu zákona na verejné financie je k dispozícii TU 

Združenie miest a obcí Slovenska má dlhodobo skeptický pohľad na tento prístup k riešeniu nájomného bývania, ktorý uplatnilo aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní. ZMOS vtedy konštatoval, že Zákon o štátnom bývaní prináša prvky antisystémovosti. Viac informácií je k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.