Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výchova a vzdelávanie v miestnej samospráve

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska pozýva na workshop, ktorého cieľom bude odovzdávanie skúseností slovenských miest a obcí v poskytovaní verejných služieb podložených skúsenosťami z krajín V4 miestnym samosprávam na Ukrajine a tiež podpora spolupráce medzi miestnymi aktérmi v prihraničných regiónoch Slovenska a Ukrajiny. 

Podujatie sa uskutoční 25. novembra 2021 v čase 9:30 hod. - 12:30 hod. prostredníctvom platformy ZOOM. 

Program podujatia 

09:30 – 09:50 hod. Otvorenie a úvodné slovo

Zuzana Špačeková, odborná garantka projektu CBC4US Združenie miest a obcí Slovenska

Nataliya Lazarenko, projektový manažér partnera, Asociácia ukrajinských miest

09:50 – 10:15 hod. „Vzdelávanie z pohľadu kompetencií obcí na Slovensku“

Katarína Kremser, odborná expertka, Združenie miest a obcí Slovenska 

10:15 – 10:40 hod. „Československý deň“

Ján Božík, primátor mesta Partizánske

10:40 – 11:05 hod. „Systém vzdelávania v miestnej samospráve - výzvy a prínosy“

Tetiana Kutsenko, expertka pre oblasť vzdelávania, Asociácia ukrajinských miest 

11:05 – 11:30 hod. „Inklúzia v inováciách“

Roman Veverka, riaditeľ partnerstiev so školami a verejným sektorom, Teach for Slovakia 

11:30 – 11:55 hod. „Kde je vôľa, tam je cesta“

Zlatica Halajová, riaditeľka ZŠ Juh, Vranov nad Topľou 

11:55 – 12:30 hod. Záverečná diskusia 

Potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/bRWd75xRRWM3mo1w8

Workshop ,,Výchova a vzdelávanie v miestnej samospráve“ je organizovaný v rámci projektu  „Slovensko - ukrajinská cezhraničná spolupráca“, ktorý realizujeme vďaka podpore  z Grantov EHP.  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.