Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa na schôdzi konanej 14. októbra 2021 zaoberal viacerými zákonmi v oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia.

  1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Ladislava Kamenického a Ľuboša Blahu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k národno-štátnemu záujmu Slovenskej republiky prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  3. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  4. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
  5. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhovatelia požiadali listom z 8. septembra 2021 o preloženie návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze Národnej rad Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční so začiatkom 19. októbra 2021.

Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.