Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Volebné moratórium by sa malo skrátiť

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Národná rada SR informuje, že novela návrhu volebného zákona rieši aj dĺžku volebného moratória, čo znamená, že by predvolebné prieskumy mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami. Poslanci NR SR posunuli návrh novely do druhého čítania.

 • V zákone sa má takisto upraviť paragraf, týkajúci sa prekážky práva voliť, po novom paragraf ustanovuje, že "prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
 • Nová legislatíva má tiež zaviesť, že orgány verejného zdravotníctva na účely vyznačenia prekážky práva voliť sú povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 • Legislatívne úpravy, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra, reagujú i na podmienky, ktoré nastanú v roku 2022 pri spojení termínu volieb do orgánov samosprávnych krajov i miest a obcí, rovnako tak do návrhov zmien implementujú poznatky z aplikačnej praxe.
 • Novela zákona má tiež zaviesť nárok na odmenu pre členov každej volebnej komisie. Všetky volebné komisie vrátane okrskových budú mať povinnosť zasielať zápisnicu o výsledku volieb elektronicky a písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie doručiť obci, respektíve úradu samosprávneho kraja v určenej lehote až po voľbách.
 • Obce by mali mať povinnosť vo všetkých volebných miestnostiach zabezpečiť internetové pripojenie.
 • Podľa návrhu sa má v dvoch najväčších slovenských mestách, Bratislave a Košiciach, zvýšiť minimálny počet členov okrskových volebných komisií na sedem.
 • Pre obce, v ktorej žije zákonom stanovený minimálny podiel príslušníkov národnostnej menšiny, vyplýva z návrhu novely povinnosť zverejniť informáciu o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností aj v menšinovom jazyku.
 • Kontrola transparentnosti vedenia volebnej kampane má prejsť z dôvodu hospodárnosti a zvýšenia efektívnosti z ministerstva vnútra na okresné úrady. Politické strany či koalície politických strán a hnutí by mali po novom niesť objektívnu zodpovednosť za vedenie volebnej kampane svojich kandidátov.
 • Politické strany by mohli v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a miest a obcí, ktoré sa budú konať v jeden deň, vynaložiť na volebnú kampaň najviac 1,5 milióna eur. Ak sa nebudú konať v rovnaký deň a rovnakom čase, limit má byť 750.000 eur.
 • Banky majú byť novom povinné zriadiť tzv. transparentný účet, ak o to kandidujúci subjekt, ktorý má takúto povinnosť, požiada.  Ministerstvo vnútra bude mať tiež možnosť identifikovať darcu finančných prostriedkov.
 • Novela má platiť od začiatku roka 2022.

Zdroj: Národná rada SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.