Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vo Zvolene druhé centrum Budúcnosť INAK

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Zvolenské centrum Budúcnosť INAK, ktoré podporilo aj mesto Zvolen, je druhé na Slovensku. V modernom coworkingovom priestore získavajú deti kompetencie potrebné na život v 21. storočí, akými sú digitálna gramotnosť, tímová spolupráca, kreativita. Dôležitou súčasťou je aj vytvorenie vlastnej sociálnej inovácie, teda aktivity, ktorá prinesie riešenie problému v ich okolí či regióne.

Po Trnave, kde sa otvorilo prvé centrum Budúcnosti INAK v roku 2019, padla voľba na Zvolen. Žiaci a žiačky druhého stupňa zvolenskej základnej školy tak získali priestor na rozvoj digitálnych a mäkkých zručností, podnikavosti a svojho talentu. Jeho vyvrcholením je spracovanie vlastného nápadu na riešenie problémov, ktoré deti okolo seba vnímajú. Inovatívny klub sa v ňom podarilo otvoriť aj vďaka spolupráci a pomoci miestnej samosprávy.

Sídlo inovatívneho klubu vzniklo vo Zvolene na Základnej škole Petra Jilemnického 1, ktorú navštevuje vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zdroj: nadaciapontis.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.