Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vo viacerých mestách sa pečatia technické zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 29 . júna 2021 – Úrad pre reguláciu hazardných hier podnikol akciu na dodržiavanie ustanovení zákona o hazardných hrách a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon).

Úrad pre reguláciu hazardných hier v predchádzajúcich dňoch pečatil a kontroloval technické zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier vo viacerých prevádzkach na Slovensku. Dôvodom je podozrenie z nedodržania povinností prevádzkovateľov hazardných hier v súvislosti s AML zákonom, ako aj z porušovania ustanovení zákona o hazardných hrách. Akcia prebiehala na základe podnetu jedného z občanov, ktorý úrad na možné pochybenia prevádzkovateľa hazardnej hry upozornil.

Uvedené zariadenia ostatnú zapečatené až do doby ukončenia vykonávaných dozorov. V rámci nich úrad využíva, okrem iného, aj online prístup na servery prevádzkovateľov hazardných hier, kde sú držitelia licencií na prevádzkovanie hazardných hier povinní zaznamenávať všetky zákonom stanovené údaje z hrania hazardných hier.

Ak sa potvrdia podozrenia z porušovania príslušných právnych predpisov, hrozí prevádzkovateľovi hazardnej hry pokuta až do výšky 100 000 EUR. Vzhľadom na to, že výkon dozoru je v zmysle zákona o hazardných hrách neverejný, nie je možné poskytnúť verejnosti podrobnejšie informácie.

Zdroj: urhhr.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.