Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila návrh novely zákona o registri adries

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení, ktorý vo štvrtok 7. októbra 2021 schválila vláda na návrh Ministerstva vnútra SR.

Obciam by sa podľa návrhu malo umožniť umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva a inú stavbu, ako je napríklad oplotenie či stĺp. Dôvodom je zabezpečenie lepšej viditeľnosti označenia ulice.

Obce by mohli v osobitných prípadoch upustiť od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla. Ide napríklad o situáciu, kedy v budove, ktorá sa z dôvodu rekonštrukcie, počas ktorej bola pôvodná budova odstránená a na jej mieste postavená nová, sú evidované pobyty podľa zákona. Pri zrušení súpisného a orientačného čísla sa následne automaticky zneplatnia doklady totožnosti, čím vzniká právna neistota.

Novelou by sa mali doplniť aj sankcie pre fyzické osoby, keďže doteraz platili len pre právnické. Obce by mali mať možnosť po zvážení okolností priestupku neuložiť pokutu. 

Viac informácií je k dispozícii TU.  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.