Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila interpretáciu výsledkov sčítania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda SR na ostatnom zasadnutí schválila uznesením interpretáciu výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúcu sa národnosti a ďalšej národnosti obyvateľov ako súčet obidvoch národnostných kategórií, ktorú predložil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny.

Po sčítaní máme detailnejší etnický obraz Slovenska. Schválenou interpretáciou vláda deklarovala svoj kladný postoj k národnostným dátam. Schválený interpretačný rámec dala vláda na vedomie všetkým aktérom menšinovej politiky, aby mohli prípadne realizovať ďalšie pozitívne kroky.  Najväčším prínosom uznesenia vlády však je, že uložilo gestorovi menšinového jazykového zákona, t. j.  vedúcemu Úradu vlády SR a splnomocnencovi Bukovszkemu vypracovať do konca júla nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15% obyvateľstva.

Na základe výsledkov sčítania a schválenej interpretácie sa v novom vykonávacom predpise zvýši počet menšinových obcí o 157. Menšinové jazykové práva sa rozšíria hlavne pre rusínsku a rómsku národnostnú menšinu. Ale bude to mať pozitívny dopad aj na maďarskú a nemeckú menšinu.

Zdroj + foto: Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny SR

 

Súvisiace oznamy ZMOS:

Nové menšinové obce na Slovensku od januára 2023

Informácie z rokovania vlády 22. júna 2022

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.