Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda plánuje vytvoriť komplexný informačný systém o vodách

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Vláda SR plánuje vytvoriť komplexný informačný systém o vodách.

Bratislava 21. apríla (TASR) - Chce zabezpečiť aj transparentné informovanie verejnosti o kvalite podzemných vôd. Mal by sa zverejniť aj kompletný zoznam analýz kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach a aktualizácie rizík znečistenia vody. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti životného prostredia.
Pre občanov, samosprávy a prevádzkovateľov vodárenských zdrojov vláda zamýšľa vytvoriť informačný hydrogeologický varovný systém. V ňom budú kľúčové údaje o kvalite podzemnej vody, ktorá sa používa. "Zavedie sa povinnosť dodávateľa vody pre ľudskú spotrebu predložiť spotrebiteľovi raz ročne samostatné úplné analýzy dodávanej pitnej vody na zdroji," píše sa v PVV.
Plánované investície ako Vodné dielo Slatinka a Tichý potok, vodná nádrž Ipeľ (Ďubákovo) a ropovod cez Žitný ostrov sa podľa PVV zrušia. Vládny kabinet chce tiež vykonať revíziu vodných stavieb, a potom rozhodne o ich ďalšej existencii.
Vláda plánuje podporiť budovanie verejných vodovodov v obciach do 2000 obyvateľov. Pôjde najmä o lokality s environmentálnou záťažou. "Všetci občania v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov budú mať čo najskôr čistenú a odvádzanú odpadovú vodu. V menších obciach by mal tento pomer do roku 2030 dosiahnuť aspoň 50 percent," uvádza sa v PVV.
Ambíciou vládneho kabinetu je navrhnutie vodnej politiky, ktorá postupne obnoví poškodené vodné útvary, zastaví znečistenie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečí dostatok pitnej vody v regiónoch.
Zároveň sa zameria na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov. Vláda sa chce sústrediť aj na ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov.
Z PVV vyplýva, že preferované budú aj zelené opatrenia, ktoré zadržujú alebo spomaľujú odtok vody z krajiny.
PVV v pondelok (20. 4.) v Národnej rade SR predložil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Po diskusii o jeho obsahu má parlament hlasovať o vyslovení dôvery novej vláde.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.