Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vízia pre atraktívnejší vidiek - pozvánka na online prezentáciu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava- 10. júna 2021- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje online prezentáciu spojenú s diskusiou s názvom Vízia pre atraktívnejší vidiek, v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a s občianskym združením Vidiecky parlament na Slovensku.

Prezentácia sa uskutoční v stredu, 16. júna 2021 od 13:00 do 14:30 prostredníctvom online platformy Webex (odkaz bude zaregistrovaným účastníkom a účastníčkam zaslaný vopred).

Registrovať sa môžete na tomto odkaze: https://forms.gle/ppVi6tJdmVxJ7Xgk9

Obsah príspevku:

„Aby sa odstránila pretrvávajúca neistota a absencia jasného smeru pre slovenské vidiecke oblasti a poľnohospodárstvo a vydláždila sa cesta k udržateľnej budúcnosti, je potrebné vypracovať dlhodobú, strednodobú a krátkodobú víziu jeho rozvoja. Prijatie dlhodobej vízie a následnej stratégie rozvoja slovenského poľnohospodárstva a rozvoja vidieka by malo prebiehať inkluzívne a participatívne na základe celospoločenského konsenzu. Takto sa zabezpečí kontinuita, stabilita, jasnosť a strategické smerovanie.“

Vízia pre atraktívnejší vidiek sa formuje v rámci výskumného a inovatívneho projektu EÚ s názvom „Na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí“, v skratke „PoliRural“. Ide o trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci podpory excelentného výskumu cez program Horizont 2020. Súčasťou projektu je 37 partnerov z 15 krajín a koordinátorom je Česká zemědelská univerzita v Prahe. Slovensko je jedným z 12 pilotných regiónov a zahŕňa nasledovných partnerov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút š.p. a Mesto Nitra.

Prezentáciou Vás prevedú:

-  prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

-  JUDr. Marieta Okenková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

-  Ing. Mária Behanovská, (Vidiecky parlament na Slovensku) 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Michaelu Ďurdíkovú (michaela.durdikova@minv.sk) alebo Luciu Lacika (lucia.lacika@minv.sk).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.