Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

V národnej súťaži ENVIROMESTO ocenia výnimočné slovenské mestá

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 2. júna 2021 - Mestá na Slovensku majú ambíciu rešpektovať životné prostredie a pre svojich občanov zabezpečiť vysokú kvalitu života. Pre podporu snahy o tieto ambície informuje Slovenská agentúra životného prostredia o opätovnej možnosti slovenských sídiel zapojiť sa do národnej súťaže ENVIROMESTO 2021.    

Mestá tak môžu získať prestížne ocenenie, ktoré odzrkadľuje ich pozitívny, hodnotný a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie.      

Problematika životného prostredia rezonuje v spoločnosti nielen v odborných kruhoch, ale aj na úrovni samospráv. Mnohé mestá a obce dlhodobo vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií, či prírode blízkych riešení. A práve tento prístup chce podporiť aj národná súťaž ENVIROMESTO 2021.

V tomto ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o 4 ocenenia v  jednotlivých súťažných oblastiach, a to:    

  • prechod na zelené hospodárstvo,
  • ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
  • ochrana ovzdušia,
  • adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy.  

Podrobnejšie informácie o prihlásení do súťaže TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.