Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

V 496 obciach a mestách podporené bezplatné wifi zóny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava –  7. júna 2021 - V rámci projektu „Wifi pre teba“ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo za uplynulý rok ďalších 110 žiadostí v objeme 1 300 000 eur.

Dopytová výzva „Wifi pre teba“ je jednou z výziev v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, ktorej gestorom je MIRRI SR.

Doteraz sa uskutočnilo 6 kôl a prijatých bolo 576 žiadostí o podporu. Wifi pre teba je celkovo už v 496 obciach a mestách, pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 6 450 000 eur.

Obec alebo mesto mohlo na jeden projekt získať podporu maximálne 15 000 eur, pričom z európskych zdrojov ide 85% hodnoty projektu, 10% je zo štátneho rozpočtu a 5% predstavuje spolufinancovanie zo strany žiadateľa.

Pre projekt bezplatných wifi zón pripravuje rezort novú schému. Okrem toho ministerstvo tiež pripravilo národný broadbandový plán, ktorý umožní zaviesť ultrarýchly širokopásmový internet pre všetkých obyvateľov Slovenska bez ohľadu na miesto, v ktorom žijú. Investície v oblasti digitalizácie v hodnote 580 miliónov eur budú financované v rámci n komponentu Digitálne Slovensko v Pláne obnovy. 

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.