Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Uznesenie k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu vo vzťahu k zabezpečeniu výkonu zdravotnej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Uznesenie k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom

Anotácia: vyhlásenie núdzového stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk
Popis: Vláda SR dňa 15.3.2020 schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. Vláda SR vyhlasuje v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020 na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresný úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia: Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V, Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava, Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín, Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina, Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov, Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad, Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica, Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV, Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra, Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky, Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin, Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok.

 

Oznámenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 45/2020 Z.z. v čiastke 22


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.