Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Uzavretie výzvy na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program rozhodol o uzatvorení výzvy dňa 28.07.2021

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65 uzavrel výzvu dňa 28.07.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Zdroj: mpsr.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

IROP: Výzva na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach

Pripravuje sa výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v meste

IROP: FAQ k výzve na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.