Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 21. mája 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK na 12. júna 2021.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom výzvy OPLZ-PO5-2020-4 na 12. Júla 2021.

Zdroj: minv.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

Zmena vo výzve na vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v MRK

Zmena vo výzve na vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v MRK

Výzva na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s MRK už zverejnená

Posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov

Ďalšie posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.