Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ÚVO prichádza s novinkou, ktorá má zrýchliť súťaže

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Úrad pre verejné obstarávanie informuje o novinke, ktorá má zrýchliť súťaže, týka sa tzv. predbežných opatrení.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák na tlačovej konferencii predstavil nový prístup úradu, vďaka ktorému sa majú zrýchliť súťaže platené z verejných zdrojov. Po niekoľkých opatreniach na zrýchlenie súťaží, ktoré od 31. marca zavedie novela zákona o verejnom obstarávaní, príde ďalšia novinka.

Úrad pre verejné obstarávanie zmení prístup pri vydávaní tzv. predbežných opatrení, ktorými de facto zakazuje vyhlasovateľom súťaží robiť akékoľvek úkony v súťaži do momentu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Nový prístup úradu sa dotkne najmä konaní o námietkach, keďže práve pri nich vydáva predbežné opatrenia najčastejšie.

Úrad vydáva tzv. predbežné opatrenie preto, aby chránil tak vyhlasovateľa súťaže, ako aj hospodárske subjekty pred neúčelným a nehospodárnym predkladaním ponúk v prípade, že úrad pri rozhodovaní o podanej námietke zistí rozpor v súťažných podkladoch so zákonom o verejnom obstarávaní. Od 10. februára budú mať vyhlasovatelia súťaží, v ktorých bude potrebné vydať predbežné opatrenie, možnosť čiastočne pokračovať v procese verejného obstarávania.

To znamená, že niektoré úkony budú mať povolené. Ide o úkony, ktoré súvisia s vysvetľovaním alebo zmenou súťažných podkladov a netýkajú sa namietaných skutočností, prípadne úkony súvisiace s predlžením lehoty na predkladanie ponúk.  Od tohto kroku očakávame zrýchlenie súťaží, a to najmä tých, ktoré sú financované z európskych zdrojov.

„Združenie miest a obcí Slovenska s Úradom pre verejné obstarávanie už dlhodobo spolupracuje. Skupina expertov bola spolu s ÚVO pri tvorbe novej legislatívy a dnes budeme hovoriť o opatreniach, ktoré zrýchlia verejné obstarávanie, pretože keď sa namieta, častokrát sa stáva, že jednoducho verejné obstarávanie zostane stáť. Ale dnes je to opatrenie o tom, že kde sa namieta, tá časť verejného obstarávania jednoducho bude pozastavená, ale v ostatných činnostiach sa môže pokračovať. Je veľmi dôležité povedať to, že získame čas, čo je naozaj veľká devíza a všetky tie procesy sa samozrejme zrýchlia, čo vítame a podporujeme,“ uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.