Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ÚVO a NKÚ posilňujú spoluprácu, pripravili metodiku, ako verejne obstarávať

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR posilňujú spoluprácu.

Bratislava 20. januára (TASR) – Oba úrady pripravili metodiku, ako verejne obstarávať. Zámerom je vyhnúť sa chybám, ktoré sa v súťažiach opakujú. Okrem iného tak chcú zlepšiť čerpanie eurofondov na Slovensku. Metodiku kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní podpísali predsedovia oboch úradov v pondelok. "Je to metodika pre hospodárne, účelné a efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Tento materiál je konkrétnym praktickým návodom nielen na súťaže hradené z peňazí štátneho a miestnych rozpočtov, ale aj z eurofondov," priblížil na pondelkovom brífingu predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Spoločná metodika má podľa neho pomôcť k zlepšeniu čerpania eurofondov na Slovensku, pričom dáva návod vyhlasovateľom súťaže, ako nastaviť projekty, výzvy a súťaže tak, aby boli realizované bez chybovosti. Obe inštitúcie majú podpísané memorandum o spolupráci. V pondelok na spoločnom stretnutí predsedovia úradov zhodnotili rok 2019 a diskutovali aj o tom, čo je ešte potrebné zlepšiť. Pozornosť upriamili aj na čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. "Aby aj tam sme teda nastolili taký režim, aby ÚVO nekontroloval ex-post, keď už môže konštatovať v prípade porušení len sankcie, ale aby aj v procese prípravy mal kompetenciu vstúpiť do toho procesu," skonštatoval predseda NKÚ Karol Mitrík. Hlivák podotkol, že oba úrady majú spoločné výsledky v oblasti kontroly a dohľadu, svedčiť o tom má aj kontrola štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Ako uviedol, ÚVO rozhodol, že štátny podnik spĺňa definičné znaky verejného obstarávateľa v zmysle zákona a je povinný aplikovať pravidlá verejného obstarávania ustanovené zákonom. ÚVO si následne vyžiadal od štátneho podniku zoznam obstarávaní, ktoré realizoval od 1. januára 2016 aj zoznam zákaziek, v ktorých podľa zákona nepostupoval. Štátny podnik však žiadosti úradu nevyhovel a informácie neposkytol. ÚVO im preto uložil pokutu a s podnetom na prešetrenie hospodárenia s finančnými prostriedkami sa obrátili na NKÚ. Kontrola ešte nie je ukončená, jej závery by podľa Hliváka mali byť známe o pár dní.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.