Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Usmernenie ÚVZ SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR reaguje na rozhodnutie predsedu Národnej rady SR, ktorým boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 23. októbra 2021.

Vydal usmernenia pre všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), aby podľa svojej regionálnej príslušnosti poskytli obci, v ktorej sa budú konať voľby do jej orgánov na základe Rozhodnutia predsedu NR SR, súčinnosť v súlade s ustanovením § 35 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (volebný zákon), a to výlučne za podmienky, že uvedená obec riadne požiada príslušný RÚVZ písomne alebo elektronicky o poskytnutie súčinnosti podľa ustanovenia § 35 volebného zákona.   

V sobotu 23. októbra 2021 sa voľby konajú v dvadsiatich obciach. V jednej budú voliť primátora, v ôsmich starostu a vo zvyšných poslancov obecných zastupiteľstiev. 

Viac informácií TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.