Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materskej škole

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Cieľom usmernenia je stanoviť základné podmienky ospravedlňovania detí materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

V usmernení sa určuje, čo predkladá rodič ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné a ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie ochorenia COVID-19

Zdroj: minedu.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.