Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 5. júna 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 3. júna 2021 usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021.

Ide o aktivity, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna):

  • Školy v prírode
  • Školské výlety jednodňové
  • Školské výlety viacdňové
  • Mobility v rámci projektu Erasmus+
  • Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenia v stredných školách – odporúčame realizovať len v exteriéri v rámci okresu sídla školy ako jednodňové aktivity bez ubytovania.
  • Besiedky, rozlúčky s deťmi v materskej škole, rozlúčky s deviatakmi, koncerty, vystúpenia, slávnostné ukončovania šk. roka a pod.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám a školským zariadeniam, aby starostlivo zvážili konanie vyššie uvedených aktivít, dodržiavali platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a dbali na protiepidemické opatrenia.

Škola alebo školské zariadenie si pred konaním aktivity overí na https://automat.gov.sk/ (je potrebné použiť iný prehliadač ako Internet Explorer) možnosti jeho konania. Ak sa aktivity konajú v inom okrese, ako je sídlo školy alebo školského zariadenia, zohľadňujú sa oba okresy.

Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021 z 3. 6. 2021

Zdroj: minedu.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.