Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Upravili vyhlášku o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Kategória: Aktuality

V zbierke zákonov SR bola zverejnená vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) č. 537/ 2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z., s účinnosťou od 1. januára 2022.

Vyhláškou sa upravujú podrobnosti týkajúce sa prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL), prebudovy lesa na PBHL vrátane osobitných prípadov prebudovy lesa, modelov hospodárenia lesa hrúbkových tried, podrobného zisťovania stavu lesa vo väzbe na zisťovanie zásob dreva v lese vekových tried a v lese hrúbkových tried, ako aj podrobnosti o možnostiach použitia obnovných rubov pri uplatňovaní maloplošnej formy podrastového hospodárskeho spôsobu.

Zároveň sa dopĺňa charakteristika niektorých subkategórií lesov osobitného určenia s osobitným dôrazom na lesy v lesnícky významnom území – pralesy.

Úplné znenie vyhlášky nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.