Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Únia miest Slovenska sa stretla s náčelníkmi mestských polícií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Cieľom stretnutia bolo zosumarizovať vzájomné potreby, problémy a návrhy na riešenia smerom k vláde SR a k Ministerstvu vnútra SR.

Zlá finančná situácia núti niektoré samosprávy k šetreniam a znižovaniu rozpočtov mestskej polície. Tá pritom zápasí s vlastnými problémami, ako je nedostatok zamestnancov a záujmu o túto profesiu, nedostatok financií, či zvyšujúce sa nároky a kompetencie zo strany štátnej polície. ÚMS považuje bezpečnosť v mestách za kľúčovú, preto iniciovala online stretnutie s náčelníkmi mestských  polícii členských miest.

ÚMS sa s náčelníkmi  mestských polícii dohodla na týchto krokoch:

1. Zriadiť pracovnú skupinu ÚMS s náčelníkmi mestských polícii pre koordináciu potrieb a návrhov riešení smerom k vláde SR a MV SR

2. Iniciovať zriadenie  pracovnej  skupiny medzi MV SR a ÚMS pre koordináciu počtu štátnych a mestských policajtov v mestách, osobitne tam, kde je zvýšená kriminalita

3. Riešiť financovanie mestskej polície formou štátneho príspevku podľa mapy trestných činov – cielená finančná pomoc tam, kde je najviac potrebná

4. Riešiť efektívne dofinancovanie mestských polícii premietnutím do vzorca pre prerozdelenie podielových daní

5. Zrevidovať zákon o Mestskej a obecnej polícii tak, aby jeho ustanovenia pomohli riešiť bezpečnosť v mestách od drobnej delikvencie až po priestupky

6. Zorganizovať stretnutie s NKÚ v súvislosti so závermi z  realizovaných kontrol v tejto oblasti, aby sa premietli do zlepšenia ďalšej činnosti mestských a obecných polícii

Zdroj: tlačová správa ÚMS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.