Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ÚMS rokuje so štátom a hľadá praktické riešenia aktuálnych problémov

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) rieši napätú situáciu v mestách v súvislosti s energetickou a ekonomickou krízou. Aktuálne sa sústreďuje na rokovania s relevantnými odbornými partnermi a štátom pri hľadaní praktických riešení pre svoje  členské mestá.

V súvislosti s dnešným otvorením ďalšej výzvy MH SR, určenej na kompenzáciu cien za energie, chceme oceniť korektnú komunikáciu a vecný  prístup dočasne povereného ministra hospodárstva SR Karla Hirmana. ÚMS s rezortom aktívne komunikuje, vďaka čomu majú všetky naše členské mestá okamžité, relevantné a praktické informácie. Rovnako oceňujeme rýchlosť doterajšieho riešenia kompenzácii  za mesiace august a september 2022, keď v decembri mestá, ktoré podali žiadosti o kompenzácie cien energií, dostali  finančné prostriedky na účet vo veľmi krátkom čase. Osobitnú pozornosť navrhujeme venovať  pomoci školám, škôlkam a školským zariadeniam. Obávame sa, že  postup zvolený Ministerstvom školstva SR je administratívne zložitejší a menej efektívny.

Považujeme za dôležité pripomenúť, že rovnaký prístup volíme aj pri riešení ďalších problémov, ktoré trápia naše mestá.  Naďalej preto rokujeme a predkladáme  návrhy riešení predsedovi vlády SR, zástupcom jednotlivých rezortov, rokujeme s predsedom NR SR, poslancami a hľadáme reálne riešenia v ďalších akútnych témach, ktoré naše mestá urgentne potrebujú. Očakávame, že sa doriešia potrebné administratívne procedúry  a začne sa čerpanie nového programového obdobia Programu Slovensko, zreálni a zrýchli sa čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Rokujeme o prístupe k finančným prostriedkom z Envirofondu, či Slovenského investičného holdingu.

ÚMS si uvedomuje, že priama pomoc od štátu k mestám s energiami je časovo a objemovo limitovaná. Snažíme sa preto vytvoriť v mestách také podmienky, aby boli pripravené na to, keď táto pomoc už ďalej nebude možná a riešením bude len zníženie energetickej a ekonomickej zraniteľnosti miest.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.