Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ÚMS pomáha mestám budovať manažérov udržateľnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Len zdravé, bezpečné a udržateľné mestá dokážu odolávať krízam a reagovať na potreby svojich obyvateľov i na meniace sa trendy v spoločnosti. Rok 2022 sa bude niesť v znamení zásadných rokovaní o dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2050, k čomu sa členské štáty EÚ zaviazali. Nevyhnutná zelená transformácia tlačí štát, mestá i súkromný sektor do odvážnych rozhodnutí. Manažérske zručnosti v oblasti udržateľného rozvoja sú preto jednou z priorít a patria medzi najdôležitejšie odbory dneška a budúcnosti.  Zástupcovia Únie miest Slovenska a niektorých  členských miest úspešne absolvovali prvý ročník Akadémie managementu udržateľnosti pre municipality v spolupráci s prestížnou českou univerzitou.

Akadémiu organizovalo Centrum managementu udržateľnosti a etiky Fakulty podniko-hospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Na programe participoval  tím  Asociácie manažérov a manažérok udržateľnosti a partnerom sa stalo krajské mesto Jihlava. Program bol určený  odborníkom v samospráve ale aj politickým predstaviteľom. Kvalitu programu garantoval tím akademikov a expertov z praxe, ktorí patria k zakladateľom odboru udržateľnosti v Českej republike. Cieľom programu  bolo naučiť účastníkov efektívne využívať manažérske nástroje pre nastavovanie a dosahovanie cieľov udržateľnosti v oblasti energetiky, mobility a cirkulárnej ekonomiky s prepojením na finančné nástroje ale aj  sociálne aspekty pri tvorbe udržateľných projektov. Trojmesačné vzdelávanie Akadémie udržateľnosti pre municipality prebiehalo, vzhľadom na epidemické opatrenia, v online priestore od posledného septembrového týždňa 2021 do druhého januárového týždňa 2022. Do programu sa zapojili členské mestá ÚMS - Bratislava, Košice, Kežmarok, Hlohovec, Banská Bystrica, Zlaté Moravce, Partizánske a Žilina. Za Českú republiku sa vzdelávacieho programu zúčastnili mestá Praha, Jihlava, Kutná Hora, Zábřeh, Louny, Dubňany, Ústí nad Labem a Třeboň.

 

Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Slovensko má pred sebou kľúčové klimatické záväzky, ktorých plnenie si bude vyžadovať ťažké, odvážne a až vizionárske  rozhodnutia a spoluprácu všetkých relevantných partnerov. Súčasná vládna koalícia nemá jednotný postoj k ochrane klímy a práve tento rok bude jednotnosť a spolupráca zásadná. ÚMS je presvedčená, že mestá zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení klimatickej krízy v konkrétnych územiach a je nevyhnutné, aby boli na to odborne, kapacitne a finančne pripravené. Kvalitné vzdelávanie a budovanie kapacít by preto malo byť samozrejmosťou.“

 

Jaroslav Pašmik, vedúci Centra managementu udržateľnosti a etiky:

„Z posluchačů prvního ročníku Akademie mám skvělý pocit. Vytvořila se komunita zapálených politiků, manažerů a specialistů. Nyní jsou lépe vybaveni kompetencemi a připraveni na

 

 

 

 překonávání překážek při přechodu měst na zdravější způsob fungování. Děkuji Unii měst Slovenska, bez jejíž podpory bychom nikdy nezískali tak skvělé studenty ze Slovenska.“  

 

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

 

 

Viac informácii o programe nájdete tu:

https://ammur.cz/akademie/municipality/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.