Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Titul Efektívny používateľ modelu CAF získalo mesto Sabinov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky odovzdal dňa 21. septembra 2021 priamo do rúk primátorovi mesta Sabinov titul Efektívny používateľ modelu CAF. 

Mesto Sabinov začalo s implementáciou modelu CAF v januári 2020 po zverejnení druhej výzvy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Garantom tohto projektu je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), ktoré prostredníctvom CAF centra poskytuje pätnástim organizáciám verejnej správy v procese implementácie modelu CAF svoju pomoc a podporu. Mesto Sabinov je v poradí druhou samosprávou, ktorej sa titul Efektívny používateľ modelu CAF podarilo získať. Titul je platný dva roky. 

Prvou organizáciou samosprávy, ktorej sa v rámci národného projektu podarilo získať titul Efektívny používateľ modeli CAF bola mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ktorej bol titul udelený v auguste 2020. V súčasnosti sa k organizáciám samosprávy aktívnym v oblasti manažérstva kvality pripojilo aj mesto Sabinov. Model CAF implementujú aj mestá Nitra, Liptovský Mikuláš, Žilina, Šaľa, obec Vysoká nad Kysucou, Mestská časť Bratislava-Rača a Mestská časť Bratislava-Vajnory.

Zdroj: unms.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.