Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Termín výzvy na sprístupňovanie poskytovaných dát sa blíži

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej cieľom je pomôcť zvýšiť množstvo dostupných údajov, ktoré sprístupňujú inštitúcie štátnej a verejnej správy. Aktuálne je spustené druhé hodnotiace kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 9 miliónov eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Kvalitné a dostupné dáta zdieľané medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy sú dôležitým základným prvkom pre moderné služby štátu smerom k občanom. Dopytová výzva podporí práve projekty zamerané na dátovú integráciu na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov, sprístupnenie údajov na analytické účely, ale aj na automatizovanú tvorbu a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov).

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce a vyššie územné celky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj inštitúcie, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komory a akademická obec.

V rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy je dostupná zostatková alokácia 9 347 822,27 eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s jej prílohami a s prezentáciou zo školenia je zverejnená na stránke:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.