Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Termín druhej výzvy Programu dunajského regiónu 2021-2027 odložený

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci Programu dunajského regiónu 2021-2027 bolo z pôvodného termínu 2. októbra 2023 odložené. Dôvodom je potreba monitorovacieho výboru analyzovať výsledky prvej výzvy a vykonať prípadné zmeny súvisiace s dostupnosťou finančných prostriedkov pre druhú výzvu.

Potenciálni žiadatelia však môžu pokračovať v príprave projektov a na ich podporu bude slúžiť aj séria informatívnych webinárov, ktoré budú zamerané na kľúčové aspekty tém programu vrátane partnerstva, oprávnenosti výdavkov, intervenčnej logiky a hodnotenia návrhov projektov.

Okrem webových seminárov majú žiadatelia k dispozícii aj tematické webináre zamerané na špecifické ciele v rámci druhej výzvy. Dozvedieť sa viac o financovaní môžu žiadatelia na národných informačných dňoch, ktoré sú organizované národnými kontaktými miestami.

Prístup ku všetkým online podujatiam, novinkám o financovaní a k možnostiam nadväzovania kontaktov má zabezpečiť nová platforma na vytváranie partnerstiev, tzv. komunita žiadateľov o DRP.

Nové termíny:

Dátum otvorenia druhej výzvy: koniec októbra 2023

Uzávierka výzvy: koniec marca 2023

Zdroj: Program dunajského regiónu 2021-2027


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.