Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Sumy životného minima by sa mali od júla zvýšiť o 2,2 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Sumy životného minima by sa mali od júla 2020 zvýšiť o 2,2 %. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Bratislava 29. mája (TASR) - Štatistický úrad SR poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zákonom určené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere zvýšenia životného minima vždy k 1. júlu.
Podľa najnovších výpočtov ŠÚ SR životné náklady na život nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli tohto roka medziročne o 2,2 %. Súčasne čisté príjmy na osobu vo všetkých domácnostiach na Slovensku boli v prvom štvrťroku 2020 o 5,3 % vyššie ako pred rokom.
"Podľa zákonných pravidiel sa na prepočet životného minima z oboch indexov a z nich vytvorených koeficientov použije ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci infláciu, teda aprílovú medziročnú infláciu v 25 % domácnostiach s najnižšími príjmami v SR, čo bola hodnota 2,2 %," spresnil predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.
Následne MPSVR SR pripraví úpravu konkrétnych súm životného minima od 1. júla 2020 a vydá potrebné opatrenie. Úprava by mala zvýšiť hodnotu životného minima približne o 4,62 eura za mesiac pre plnoletú dospelú osobu.
Zvýšenie životného minima sa dotýka takmer všetkých občanov, pretože je určujúce pre následné úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov, napríklad aj pre rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, dávky v hmotnej núdzi. Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako napríklad daňový bonus na dieťa, výška nezdaniteľnej časti základu dane a podobne. Aktuálna suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je v súčasnosti (do konca júna) 210,20 eura mesačne, pre zaopatrené neplnoleté dieťa či nezaopatrené dieťa 95,96 eura mesačne.
ŠÚ SR vysvetlil, že podľa predpísaných pravidiel určuje hodnotu dvoch koeficientov v prvej polovici roka. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností je odvodený od nárastu cien/inflácie v apríli 2020 voči aprílu 2019, pričom sa zohľadňuje osobitná skupina domácností - nízkopríjmové domácnosti (25 % domácností SR s najnižšími príjmami). Pri tejto skupine sa prihliada na osobitosti štruktúry ich výdavkov, výraznejšiu váhu majú základné zložky spotrebného koša, ako napríklad základné potraviny, výdavky na bývanie a zdravotnú starostlivosť a podobne.
Podľa ŠÚ SR sa súčasne počíta aj koeficient rastu čistých peňažných príjmov súkromných domácností na osobu, ktorý určuje, o koľko narástli čisté príjmy slovenských domácností za 1. štvrťrok 2020 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 a určuje sa zo štatistického zisťovania v domácnostiach, z tzv. rodinných účtov. Zachytáva rast všetkých druhov príjmov a vo všetkých typoch domácností v SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.