Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Súčasný zákon o hazarde je postačujúci

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. júla 2020 - Združenie miest a obcí Slovenska dnes požiadalo poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o nepodporenie novely zákona o hazardných hrách, ktorú predkladá skupina poslancov parlamentu na aktuálnej schôdzi národnej rady.

Cieľom návrhu zákona podľa predkladateľov je posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú na rušenie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Následkom vypustenia tejto podmienky bude podľa predkladateľov novely obciam umožnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území, čím sa podľa nich posilní kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier.

Občianska petícia je vyvážená forma dialógu 
Združenie miest a obcí Slovenska považuje doterajšiu platnú právu úpravu za postačujúcu. Občianska petícia, od ktorej sa odvíja rozhodnutie zastupiteľstiev je podľa nášho názoru vhodným, odskúšaným a vyváženým modelom dialógu medzi obyvateľmi, a ich volenými orgánmi pre potreby regulácie hazardu v mestách a obciach. Ide o dialóg, ktorý má svoje opodstatnené miesto v rozvoji samospráv a zároveň bol vyjadrením oprávnenej požiadavky skupiny obyvateľov, ktorí podľa zákona o obecnom zriadení majú právo participovať na procesoch rozhodovania s dopadmi na celú samosprávu.

Posilnenie kompetencií nie je potrebné  
Združenie miest a obcí Slovenska rešpektuje právo legislatívnej iniciatívy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Je však presvedčené, že týmto avizovaným posilnením kompetencií bude vytvorená situácia, v ktorej bude potierané doposiaľ uplatňované právo petičnej aktivity občiansky aktívnych obyvateľov, čo považujeme za všeobecne nežiadúci stav.  Platná legislatíva je podľa ZMOS adekvátna aj vo vzťahu k postačujúcim kompetenciám miestnej územnej samosprávy, ktorý je priestorom pre zodpovednú občiansku angažovanosť upravenú petičným právom.

Veríme, že na naše postoje bude reflektovať aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky do ktorého pôsobnosti patrí regulácia hazardných hier. Postoj ZMOS reaguje na minulotýždňové rokovanie Rady ZMOS, ktorá sa uzniesla na potrebe zachovania súčasnej právnej úpravy zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdroj: ZMOS.


 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.