Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Študenti práva podali pomocnú ruku startupom

Kategória: Aktuality Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Mobilné riešenie zamerané na diagnostiku chorôb primárne v krajinách Afriky sú opäť výrazne bližšie k realizačnej fáze. Aktivita študentov zameraná na ochranu životného prostredia dostáva svoj právny rámec, ktorý je predpokladom rýchleho šírenia dobrej myšlienky medzi zodpovedných ľudí. Mladí ľudia majú právny rámec pre svoju inovatívnu aplikáciu, ktorá by mohla priniesť viac spätnej väzby a pozitívnej komunikácie do doteraz anonymnej sféry veľkých spoločností.   

Startupy sa stali v posledných rokoch témou číslo jedna. Aj viacerí velikáni biznis sveta začínali ako malé spoločnosti, ktoré sa rozhodli postaviť svoje uvažovanie na odpovedi na otázku „A čo keby sme to skúsili urobiť úplne inak?“  Už aj na Slovensku láka tento spôsob podnikania množstvo mladých ľudí, ktorí chcú pretaviť svoje sny do reálneho biznis plánu. Mnohé slovenské startupy však zabrzdí v rozvoji legislatíva. Niektoré  načas zdrží vybavovanie povolení, patentov a hľadanie súladu s aktuálne platnými právnymi predpismi. Pri iných aktivita ustane úplne, pretože legislatíva nedefinuje postupy na ich oficiálnu činnosť. Osobitnú oblasť tvorí často skloňované GDPR. Tento rok dostalo hneď niekoľko slovenských startupov možnosť vyriešiť niektoré z týchto problémov v rámci projektu Právnej kliniky pre startupy, ktorý vytvorila Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s advokátskou kanceláriou RUŽIČKA AND PARTNERS. 

Právna klinika pre startupy sa v teoretickej časti pre študentov práva venovala rôznorodým právnym a čiastočne ekonomickým disciplínam, vrátane obchodného práva, práva duševného vlastníctva, daňového práva, ako aj podnikateľským financiám či obchodnému právu Európskej únie. Následne sa študenti stretli s predstaviteľmi vybraných startupov, pre ktorých pripravili právne stanoviská k problémom, s ktorými sa reálne začali stretávať.

Mobilné riešenia zamerané na diagnostiku niektorých chorôb bližšie k nasadeniu v Rwande

Martin Pekarčík, zakladateľ spoločnosti S-Case, pracuje spolu so svojím tímom na vývoji zariadenia, ktoré by mohlo zvýšiť prevenciu u ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach v krajinách s nižšou životnou úrovňou. „Hlavným cieľom S-Case je napomôcť tomu, aby bolo zdravotníctvo dostupné pre všetkých. Zariadenie je určené najmä pre nedostatočne trénovaný personál, zdravotné sestry a lekárov pôsobiacich v daných odľahlých oblastiach, kde je dostupnosť zdravotnej starostlivosti najnižšia. S-Case je prenosné, medicínske point of care zariadenie kombinujúce smart senzory (IR a kontaktný teplomer, pulzný oximeter, glukomer, tlakomer), prenosnú pacientsku databázu a prediktívnu analytiku pre predpovedanie blížiacich sa alebo aktuálnych ochorení pacienta,“ uviedol Martin Pekarčík a doplnil, že zariadenie je aktuálne vo vývoji, ale už teraz sa snaží S-Case pripraviť na jeho uvedenie na trh. Oblastí, v ktorých by uvítali pomoc študentov práve identifikovali na jeseň minulého roku, keď projektov začínalo hneď niekoľko. Riešenia mali najmä v oblasti certifikácií, legislatívy pre využívanie medicínskych zariadení v afrických krajinách, primárne v Ugande, Keni a Rwande. Rovnako aj v oblasti GDPR alebo osobných údajov, pretože aj keď spoločnosť plánuje produkt najmä pre africké krajiny, sídli na Slovensku. Martin Pekarčík s nadšením privítal výsledok práce študentov: „Potvrdili sa naše očakávania a prieskumy, ktoré sme si interne spravili. Veľmi oceňujeme rozpracovanie témy o importe medicínskych zariadení do Rwandy – o tom, aké zmluvy a licencie je potrebné mať vybavené ešte pred tým, než vstúpime do prvej fázy importu. Celkovú prácu hodnotíme veľmi pozitívne, keďže ide o právnu formu rozdielnych krajín a medzinárodného obchodu.“

Spätná väzba trochu inak

Už pri úvodnom stretnutí predstavili zakladatelia startupu Poto.to študentom svoj projekt slovami: „Aplikácia Poto.to slúži na prijímanie a dávanie spätnej väzby medzi zamestnancami v spoločnosti. Namiesto klasického a zaužívaného hodnotenia výkonov cez stupnicu či percentá sa u členov tímu hodnotia pozitívne hodnoty nastavené nadriadenými alebo HR manažérom. Zamestnanci tak hodnotia v aplikácii cez superlatívy, rovnako ako si na to už zvykli v online prostredí pri iných platformách“, uviedol Patrik Ondrejech z Poto.to. Doplnil aj informáciu o tom, že aplikácia ponúka možnosť individuálneho textového feedbacku, prípadne bude možné cez ňu vyzvať kolegu na osobné stretnutie a doriešenie problému. Pridanou hodnotou sú aj dynamické edukatívne prvky, ktoré radia zamestnancom ako lepšie k feedbacku pristupovať. Potenciálnych klientov na HR oddeleniach chcú zakladatelia startupu Poto.to osloviť najmä možnosťou pokročilej individualizácie celého riešenia, teda tým, že si akákoľvek spoločnosť môže prispôsobiť vizuálnu stránku aplikácie podľa seba.

Po skončení projektu a prezentácii riešení právnych problémov povedal Jozef Úroda, vedúci a spoluzakladateľ startupu Poto.to:„Sme radi, že sme mohli byť súčasťou projektu právnej kliniky. Veľmi si ceníme pomoc, ktorú nám študenti poskytli. Uvedomujeme si, že zadanie - pomôcť nášmu startupu - bolo už od začiatku veľmi náročné. Náš startup sa práve buduje a ešte stále nevieme ako budú niektoré, aj právne, oblasti definované. Napriek tomu výsledkom právnej kliniky bolo presne to, čo som ja ako líder  Poto.to, ktorý nemá právne vzdelanie, potreboval. Jasný a jednoduchý, ale zároveň bohatý, prehľad ciest, ktoré sa nám ako spoločnosti vo svete práva núkajú. A to je pre mňa dôležité - poznať rôzne možnosti, aby som sa vedel čo najlepšie rozhodnúť.“

Zelený nápad opäť bližšie k realizácii

Sociálny projekt GreenAgain pripravuje dvojica mladých startupistov René Magerčiak a Filip Fandel  v rámci Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Bude spájať viaceré oblasti spoločenskej zodpovednosti a plánuje v rámci prednášok a workshopov edukovať o tejto problematike. „Dobrovoľníckymi aktivitami zameranými na výsadbu stromov a čistenia prostredia okolo nás chceme prispieť k tomu, aby aj budúce generácie mohli žiť na zelenej planéte. Financie na sadenice stromčekov aj na rozbeh celého projektu chceme získať spoluprácou na CSR projektoch veľkých slovenských i globálnych spoločností a rovnako aj predajom oblečenia z eko bavlny, produkovaného s rešpektom k životnému prostrediu,“ povedal René Magerčiak pri predstavovaní projektu študentom práva. Počas celého semestra pracovali študenti na príprave odporúčaní. „Projekt právnej kliniky nám veľmi pomohol pri ujasnení určitých právnych postupov a skutočností, ktoré sa nás dotýkajú a budú dotýkať činnosti nášho občianskeho združenia. Podpora od študentov bola veľmi dobrá, udržiavali  s nami pravidelný kontakt a boli veľmi ochotní pri zodpovedaní našich otázok,“ prezradil René Magerčiak.

Ako vidí problematiku startupov advokátska kancelária z praxe

Darina Parobeková z kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS sa dlhodobo venuje problematike duševného vlastníctva. Viedla program spolu s kolegami z fakulty:Pokiaľ si myslíte, že startupy sú zaujímavé iba pre študentov manažmentu a IT, tak ste na omyle. Možnosť preniesť inovácie do reálneho biznis sveta v tak krátkom čase je zaujímavá aj pre študentov práva. Potvrdilo sa to aj tento rok.Právne problémy, ktoré startupy prezentujú, sú z pohľadu praxe veľmi zaujímavé. Na trh prinášajú konkrétnu inováciu a tú je potrebné z právneho hľadiska ochrániť. Potrebné je aj dať startupu praktické parametre, aby mohol začať fungovať ako bežná komerčná firma. Veľakrát to nie je jednouchá cesta. Mnohé startupy svojou myšlienkou doslova predbehnú existujúcu legislatívu a je potom zložité nájsť im správny legálny rámec ochrany a aj na to, čo a akým spôsobom chcú robiť.“

O projekte Právna klinika

Projekt vytvorila Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania vedeného JUDr. Zuzanou Mlkvou Illýovou PhD. v spolupráci s JUDr. Alexandrou Andhov, LL.M., S.J.D., doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom, PhD. a JUDr. Darinou Parobekovou LL.M. z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS ako partnerom projektu z praxe a s prof. Ing. Annou Pilkovou, PhD., MBA., profesorkou a vedúcou Katedry stratégie a podnikania Fakulty managementu UK v Bratislave, ktorá prepojila právnikov s mladými začínajúcimi podnikateľmi. Projekt predstavuje inovatívny prístup k výučbe, ktorého cieľom je prepojenie teórie a praxe priamo vo vzdelávacom procese. V tomto zimnom semestri sa študenti venovali práve problematike startupov, ktorým pomohli s riešením rôznych právnych problémov. Právna klinika pre startupy bol obdobný a úspešný formát, ktorý vytvorila Alexandra Andhov a od roku 2016 beží na právnickej fakulte Kodaňskej univerzity. Zmyslom špeciálnej výučby je, aby študenti získali nielen teoretické poznatky z oblasti práva, ale tiež riešili reálne prípadové štúdie, ktoré sa vybranej oblasti týkajú. Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS je partnerom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania už niekoľko rokov.

Zuzana Mlkvá Illýová, riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania z Právnickej fakulty UK na margo projektu hovorí: „Snažíme sa poskytnúť našim študentom čo najlepšiu prípravu na právnu prax. Právna klinika je veľmi dobrým príkladom toho, ako to realizujeme. Tento predmet im poskytuje dobrú možnosť získať praktické skúsenosti z korporátneho práva, z oblasti duševného vlastníctva a daňového práva. Získané vedomosti musia ihneď pretaviť do reálnej pomoci startupom, sú nútení problematike dobre porozumieť z praktického hľadiska. Stretnutia so startupmi dobre simulujú reálne rokovania s klientmi, ktoré budú mnohí zažívať vo svojej praxi.“

Startupom pomáha aj Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

S prepojením startupov s mladými právnikmi pomohol aj podnikateľský Inkubátor Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho zameranie a aktivity viac približuje prof. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA: „Vedecký park ako taký sa prioritne zameriava na výskum a vývoj v oblasti biomedicíny, enviro-medicíny, bioinformatiky, biotechnológií a súvisiacich ekologických inovácií. Inkubátor, ktorý je súčasťou Vedeckého parku od roku 2017, sa špecializuje predovšetkým na podporu inovatívnych startupov a spin-offov v uvedených oblastiach. Platformu Inkubátora sme však na základe záujmu zo strany študentov rozšírili aj o ďalšie aktivity. Študentom všetkých fakúlt UK ponúkame viacero formátov, v rámci ktorých riešime komplexné podnikateľské témy. Našim cieľom je, aby študenti získali čo najviac správnych podnetov na to, aby boli sami schopní generovať vlastné nápady a rozvinúť ich do reálnej a inovatívnej podnikateľskej príležitosti.“


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.