Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štruktúry ZMOS v území podporilo nové regionálne združenie miest a obcí Dunajského regiónu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Súčasťou štruktúry Združenia miest a obcí Slovenska sa stalo nové Regionálne združenie miest a obcí Dunajského regiónu WARKUN. Štruktúry združenia v súčasnosti tvorí všetkých 62 regionálnych združení miest a obcí.

Rada ZMOS na minulotýždňovom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 19. apríla 2023, schválila prijatie Regionálneho združenia Dunajský región WARKUN do štruktúry Zduženia miest a obcí Slovenska. Tým regionálne združenia dobrovoľne vyjadrilo svoju spolupatričnosť so združením a záujem koordinovať v jeho rámci svoj postup s inými regionálnymi združeniami. Pre regionálne združenie to znamená, že v rámci funkčného obdobia svojich orgánov delegujú svojich zástupcov do snemu a rady, ktoré sú najvyššími orgánmi celonárodného združenia.

Predsedom regionálneho združenia miest a obcí Dunajského regiónu WARKUN združujúceho 12 obcí sa stal starosta obce Dolný Bar Oskár Bereczk, ktorý bude zastupovať regionálne združenie v Rade ZMOS. Cieľom vzniku regionálneho združenia je koordinovať, podporovať a presadzovať záujmy členských obcí na úrovni národného združenia tak, aby riešenia na problémy reflektovali aj na potreby týchto obcí Dunajského regiónu. 

Členské obce Regionálneho združenia Dunajského regiónu WARKUN: Dolný Bar, Vrakúň, Povoda, Mad, Kútniky, Jurová, Baka, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Horný Bar, Pataš, Dobrohošť. 

Predseda ZMOS Branislav Tréger v súvislosti so vstupom nového regionálneho združenia do ZMOS spresnil: „Členstvo regionálneho združenia WARKUN v ZMOS-e znamená pre regionálne združenie to, že členské obce prostredníctvom svojho zástupcu môžu predkladať iniciatívne návrhy orgánom združenia, žiadať od orgánov združenia podporu pri riešení spoločných problémov rozvoja miestnej územnej samosprávy v SR. Pre regionálne združenie vyplývajú aj povinnosti, a to poskytovať orgánom ZMOS informácie o svojej činnosti, prijatých uzneseniach a návrhoch, ako i stanoviská a údaje potrebné pre ich činnosť a rozhodovanie, s ktorými následne vieme pracovať a formulovať riešenia a stanoviska tak, aby reagovali na potreby regionálnych združení.“  

Dodal, že regionálne štruktúry sú základnou štruktúrou, na ktorej stojí ZMOS, a preto obojstranná spolupráca s každým jedným regionálnym združením je nevyhnutná a potrebná pre fungovanie ZMOS ako celku.


ZMOS zastupuje záujmy 2 788 miest, mestských častí a obcí – 95% miestnych územných samospráv Slovenska, prostredníctvom 62 regionálnych združení miest a obcí v území.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.