Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Stratégiu hospodárskej politiky SR má naplniť 39 úloh akčného plánu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo návrh takmer štyroch desiatok opatrení, ktoré vyplývajú zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030.

Bratislava 10. decembra (TASR) – Zmeniť by sa malo školstvo, vypracovať by sa mala napríklad analýza priemyselných parkov, zmeniť sa má prístup k legislatívnym zmenám ovplyvňujúcim podnikanie a rozvíjať by sa mala dopravná infraštruktúra. Materiál Návrh 1. akčného plánu SR pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 predložilo MH SR na stredajšie (11. 12.) rokovanie vlády. MH SR rozdelilo jednotlivé opatrenia do piatich oblastí, a to rozvoj ľudského kapitálu, technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu SR, environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva, rozvoj podnikateľského prostredia a regionálny rozvoj a pôdohospodárstvo. Okrem 31 úloh v týchto oblastiach doplnil rezort aj osem ďalších úloh reagujúcich na klesajúcu dynamiku hospodárskeho vývoja. Rezort hospodárstva napríklad ráta s výučbou angličtiny od tretieho ročníka základných škôl, s racionalizáciou siete stredných a vysokých škôl, či minimálne štvrtinovým zvýšením výdavkov na študenta technických a prírodovedných odborov vysokých škôl. V doprave je jednou z úloh elektrifikácia železničných tratí a rozvoj systémov šetrných k životnému prostrediu. V energetike zasa napríklad predložený materiál predpokladá spustenie informačnej kampane zameranej na optimalizáciu rezervovanej kapacity v distribučnej sústave, resp. výšky ističov predovšetkým pre obce a mestá. "Cieľom predloženého materiálu je zameranie sa na návrh úloh potrebných pre naštartovanie procesov vedúcich ku štruktúrnym zmenám v rámci hospodárstva SR a zvýšenie atraktivity investičného prostredia na Slovensku," uviedlo ministerstvo hospodárstva v predkladacej správe. Rezort zdôraznil, že pre úspešnú realizáciu stanovených úloh je nutné, aby mal akčný plán širokú politickú podporu presahujúcu mandát súčasnej vlády. Zodpovednosť za koordináciu, monitorovanie plnenia jednotlivých úloh a nastavovanie ďalších na nasledujúce obdobia má Ministerstvo hospodárstva SR. Odpočet implementácie akčného plánu bude predložený vláde vždy k 31. 10. v rokoch 2020 a 2021.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.