Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2019 schodok 2,2 mld. eur

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra minulého roka hotovostný schodok 2,2 miliardy eur. Medziročne vzrástol o 1,02 miliardy eur.

Bratislava 2. januára (TASR) - Pod tento výsledok sa podpísalo najmä čerpanie limitov výdavkov z minulých rokov. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií (MF) SR.
      Celkové príjmy štátneho rozpočtu ku koncu decembra minulého roka dosiahli 15,825 miliardy eur. Na druhej strane výdavky štátneho rozpočtu dosiahli 18,027 miliardy eur. "Štátny rozpočet je však iba jednou časťou rozpočtu verejnej správy. Výsledky hospodárenia verejnej správy ovplyvňujú aj ďalšie subjekty, predovšetkým hospodárenie samospráv, Sociálnej poisťovne a ďalších subjektov. Celkové výsledky hospodárenia verejných financií, a teda aj celkový deficit bude známy až na jar tohto roka," uviedlo na svojej webovej stránke MF SR.
      Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 370,2 milióna eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 322,7 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 36,6 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,7 milióna eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 28,7 milióna eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5,3 milióna eur. To podľa MF SR kompenzovalo negatívny vývoj pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 44,4 milióna eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 18 miliónov eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,6 milióna eur.
      Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 42,8 milióna eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne rástli o 65,9 milióna eur.
      Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 97,4 milióna eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 10,7 milióna eur, pričom pokles zdrojov spolufinancovania predstavoval 12,3 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 18,8 milióna eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 106,4 milióna eur.
      V rámci ďalších výdavkov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu najmä v súvislosti s valorizáciu platov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na úrovni takmer 0,5 miliardy eur. V rámci rezortu obrany došlo k nárastu výdavkov o 440,2 milióna eur, a to najmä v súvislosti s nákupom viacúčelových taktických lietadiel a na zvýšenú rutinnú a štandardnú údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení vrátane špeciálnych služieb. V rámci ministerstva práce došlo k výraznému medziročnému nárastu výdavkov o 277,5 milióna eur.
      V rámci ministerstva hospodárstva boli napríklad zvýšené výdavky na realizáciu investície do Jaguar Land Rover v objeme 65,4 milióna eur, bola poskytnutá podpora zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky (TPS) vo výške 40 miliónov eur. Ministerstvo dopravy realizovalo zvýšené výdavky na výstavbu infraštruktúry vo výške 95,3 milióna eur. Ministerstvo pôdohospodárstva zvýšilo medziročne výdavky na programy podpory v rámci štátnej pomoci poľnohospodárom o 40,1 milióna eur. Okrem toho bolo počas vlaňajška zabezpečené dofinancovanie pre sektor zdravotníctva vo výške 180 miliónov eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.