Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štát samosprávam neuhrádza všetky náklady spojené s výkonom prenesených kompetencií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 10. júna 2021 - Zadlženosť samospráv v ostatných rokoch stúpa. Výška hrubého dlhu miest a obcí dosahuje viac ako 1,5 mld. eur. Samosprávy si najviac požičiavajú na výstavbu bytov a financovanie opráv komunikácií, verejných budov či modernizáciu športovísk. Podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR však majú najmä malé obce problém financovať prenesený výkon štátnej správy, teda tie činnosti, ktoré vykonávajú v mene štátu. Je to aj v dôsledku narastajúcich povinností, ktoré prenáša nová legislatíva na obce, ale i pre nedostatočné krytie ich oprávnených nákladov zo štátneho rozpočtu.

Správou o hospodárení a zadĺženosti samospráv sa bude zaoberať aj Výbor NR SR pre financie a rozpočet v prítomnosti podpredsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho. Národná autorita pre externú kontrolu zdôrazňuje nutnosť pokračovania reformy verejnej správy s cieľom zefektívniť fungovanie samospráv a zefektívniť nakladanie s verejným majetkom i financiami.   

Výsledky sú spracované v Správe o výsledku kontroly, ktorá je k dispozícii na stiahnutie TU 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené TU  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.