Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štát odpustí samosprávam covidové pôžičky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Pôžičky, ktoré získali samosprávy od štátu počas pandémie koronavírusu v celkovej výške 152 miliónov eur, budú odpustené. Rozhodla o tom vláda SR, ktorá schválila návrh Ministerstva financií SR na zníženie štátnych finančných rezerv v tejto sume.

Počas pandémie koronavírusu bolo subjektom územnej samosprávy poskytnutých zo štátnych finančných aktív 151 919 185 eur ako návratná finančná  výpomoc. Uvedené pôžičky mali mestá, obce a VÚC splácať v rovnomerných ročných splátkach v priebehu rokov 2024 až 2027 vždy k 31. októbru.

Celá zostávajúca suma pôžičiek vo výške 151 822 506,17 eura bude samosprávam odpustená a príslušná pohľadávka v tejto výške voči mestám a obciam zanikne. Rezort financií to má zabezpečiť do konca októbra 2023.

Návrh na zníženie štátnych finančných aktív je výsledkom rokovaní zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a Združenia samosprávnych krajov.

V predloženom materiáli rezort financií upresnil, že: "Návrhom na zníženie štátnych finančných aktív sa reaguje na vysoké ceny elektrickej energie a plynu a súvisiacu infláciu implikovanú aj inými geopolitickými faktormi, a to najmä vojnovým konfliktom na Ukrajine, s cieľom zabezpečenia plnenia základných samosprávnych pôsobností vrátane nových úloh vyplývajúcich zo schválených zákonov. Zároveň sa zmierni tlak vysokých cien energií a inflácie v nasledujúcich rokoch tak, aby subjekty v čo najmenšej miere museli redukovať služby pre obyvateľov."

Zdroj: Tlačová správa TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.