Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Starostovia a primátori začali so vzdelávaním MBA

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 26. júna 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska začiatkom jari vstúpilo do spolupráce, ktorej výsledkom je aktuálne začaté dvojsemestrálne štúdium so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy ukončené medzinárodne uznávaným titulom MBA.

Za účasti takmer dvoch desiatok starostov, primátorov a pracovníkov obecných a mestských úradov sa dnes v Bratislave oficiálnym otvorením začalo dvojsemestrálne štúdium so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy ukončené medzinárodne uznávaným titulom MBA. Ide o vzdelávací projekt Združenia miest a obcí Slovenska a  Central  European Education Institute so zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Študijný program je orientovaný na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami a využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému, či projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia. Absolvent získa informácie o aktuálnych a moderných trendoch v oblasti miestnej samosprávy a štátnej správy, ako aj o vzájomných vzťahoch, kompetenciách, právomociach, koordinácii a súčinnosti.

Riaditeľ  Central  European Education Institute Ľudovít Hucík poukázal na aktuálnosť a jedinečnosť študijného projektu, ktorý v úzkej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálne potreby zvyšovania vzdelanostnej úrovne, orientovaný na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami. Podľa  prorektora Newton University docenta Jiřího Koleňáka, štúdium ponúka možnosť taktiež absolvovať unikátny sebarozvojový výcvik Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy zameraný na zvládnutie kompetentného jednania a rozhodovania nielen v bežných, ale i v neštandardných a krízových  situáciách.

Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera: V dnešnej dobe sa zanedbáva vzdelávanie ako také. Kvalita výkonu závisí aj od stupňa vzdelania. Teraz vytvárame priestor pre členov Združenia miest a obcí Slovenska, a to nielen pre štatutárov miest a obcí, ale aj pre prednostov či pracovníkov obecných a mestských úradov. V témach, ktoré tvoria verejný život, sa môžu dovzdelať respektíve si zvýšiť kvalifikáciu. To je cieľom tejto našej novej spolupráce.“

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.