Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Starostovia a primátori o projekte MBA

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v spolupráci s Central European Education Institute pri realizácii jedinečného vzdelávania pre štatutárov miest a obcí, ale aj zamestnancov mestských a obecných úradov. 

Zameranie programu je orientované na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej správy, prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými skúsenosťami, vrátane prednášajúcich priamo zo ZMOS-u, ktorí sa podieľali aj na zostavovaní študijného plánu. 

Program je vhodnou formou ďalšieho profesného vzdelávania ktorý využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému obce a mesta, či projektu s návrhom implementácie do praxe a jeho zovšeobecnenia. Výnimočnou súčasťou štúdia MBA Public Administration je taktiež unikátny sebarozvojový výcvik Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy. 

Účastníci prvej skupiny už disponujú odbornou analýzou o sebe a svojich možnostiach. Prvá viac ako dvadsať členná skupina už absolvovala v mesiaci jún a september prvé dva zo štyroch študijných sústredení, čo predstavovalo príležitosť na uskutočnenie ankety v rámci ktorej prinášame postupne názory a postrehy viacerých účastníkov štúdia:

PhDr. Alena Dudeková, starostka obce Povina:
,,Štúdium MBA je pre mňa výnimočný projekt vzdelávania, lebo je zameraný konkrétne na samosprávu. Za veľkú devízu považujem, že témy dizertačných prác môžu vychádzať priamo z našej praxe, z problémov, ktoré vieme jasne pomenovať a nájsť riešenia."


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.