Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Stanovisko Únie miest Slovenska

Kategória: Aktuality Zdroj: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) zaznamenala informácie, podľa ktorých by samosprávy mali prijímať Všeobecné záväzné nariadenia, ktorými obmedzia otváracie hodiny, nočné vychádzanie, či nariadia ďalšie epidemiologické opatrenia pri II. stupni (bordová farba) ohrozenia podľa COVID automatu. Na základe výsledkov právnej analýzy ÚMS je ale zrejmé, že obec nemá kompetencie zákonne obmedziť slobodu pohybu od 21 hod. do 05 hod. a obmedziť prevádzkový čas podnikov nachádzajúcich sa na jej území z dôvodu ochrany verejného zdravia obyvateľov.

Nevyhnutným predpokladom, podľa našej súčasnej právnej úpravy, k tomu, aby bolo možné obmedziť slobodu pohybu, je vyhlásenie núdzového stavu. Orgánom oprávneným k takému rozhodnutiu v rámci opatrení na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných následkov spôsobených v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je vláda SR. Obec nemá kompetenciu vydať nariadenie, ktorým dočasne zmení prevádzkovú dobu podnikov z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie. Obec dokonca nie je ani oprávneným subjektom na obmedzenie pohybu jeho obyvateľov.

ÚMS je presvedčená, že tieto kompetencie si má, aj kvôli zrozumiteľnosti a jednotnému postupu, ponechať štát a samospráva má byť ich vykonávateľom a partnerom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.