Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Stanovisko ÚMS k financovaniu nemocníc z Plánu obnovy

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Zdravotníctvo je jednou z kľúčových priorít Plánu obnovy, na ktorú je vyčlenených celkovo 1,53 mld. eur. Z tohto balíka takmer miliarda smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. Rozhodujúca časť zdrojov je, podľa aktuálnych informácii,  určená na výstavbu a rekonštrukciu prioritne štátnych nemocníc. Čo bude však s tými nemocnicami, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu? ÚMS považuje tento spôsob prístupu k financiám pre nemocnice za diskriminačný a nespravodlivý.

Únia miest Slovenska (ÚMS)  akceptovala návrhy štátu pri reforme nemocníc, keďže počas rokovaní s rezortom zdravotníctva SR sme boli opakovane informovaní, že podpora navrhovanej reformy je nevyhnutná, aby bolo možné na celom území investovať do nemocničných budov a zariadení, aby sa zlepšil komfort pacientov. Považujeme preto za neprijateľné, aby boli teraz tieto informácie „nesprávne pochopené"  a neštátne nemocnice v mestách  boli z možnosti financovania vylúčené. ÚMS toto stanovisko predniesla na rokovaní k implementácii Plánu obnovy a odolnosti na Úrade vlády 15.2. ÚMS je presvedčená, že ignorovať túto požiadavku by v praxi znamenalo vylúčenie veľkej časti územia z profitovania na prostriedkoch Plánu obnovy a znamenalo by jednoznačnú diskrimináciu rozvoja miest na Slovensku.

Ján Nosko, viceprezident ÚMS: „Občania nemôžu ovplyvniť to, kto akú  nemocnicu vlastní. Obyvatelia našich miest majú právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť, bez rozdielu a diskriminácie, v koho vlastníctve nemocnica v meste je. Navyše, aj počas pandémia sa ukázalo, že nemocnice, bez ohľadu na vlastníka, zachraňovali životy našich obyvateľov. Prioritizáciu štátnych nemocníc preto považujeme za zlú a nespravodlivú. Je nutné toto nastavenie v čerpaní prostriedkov zmeniť. Rovnako dnes, keď sa všetci pripravujeme na utečeneckú krízu, štát pri príprave nevyberá nemocnice podľa vlastníka, ale podľa iných kritérií, tak prečo pri peniazoch je vlastníctvo rozhodujúce? “

ÚMS je presvedčená, že v zdravotníctve by  nemali byť  nemocnice diskriminované v prístupe k zásadným finančným zdrojom z Plánu obnovy a mestá by mali  mať rovnaký, spravodlivý priestor pre rozvoj  kvality zdravotných služieb  na celom území.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.