Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie organizujú školenia i v letných mesiacoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstrávanie Zdroj: UVO

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy „Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou“, „Konflikt záujmov“, „Dynamický nákupný systém“, „Eurofondové VO v programovom období 2021 - 2027“ a iné. Aj týmito aktivitami sa stále pracoviská snažia pokračovať v podpore profesionalizácie vo verejnom obstarávaní v regiónoch, v ktorých pôsobia.

Termíny jednotlivých kurzov:

Stále pracovisko Banská Bystrica (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-banska-bystrica-17226 )

Zákazka s nízkou hodnotou (metodika + praktická ukážka) – školenie realizované v spolupráci s Mgr. Branislavom Hudecom:

04.07.2023 - utorok - prezenčne

Konflikt záujmov:

06.07.2023 - štvrtok - online

Súhrnné správy:

24.08.2023 - štvrtok - online

 

Stále pracovisko Trenčín (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-trencin-18202/ )

Konflikt záujmov:

11.07.2023 - utorok - online

Súhrnné správy:

13.07.2023 - štvrtok - v spolupráci RC MIRRI SR Trenčín - prezenčne

22.08.2023 - utorok - online

Konflikt záujmov v spolupráci s Mgr. Branislavom Hudecom:

24.08.2023 - štvrtok - prezenčne

 

Stále pracovisko Trnava (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-trnava-18203 )

Konflikt záujmov:

11.07.2023 - utorok - online

Súhrnné správy:

12.07.2023 - streda - online

Rozdelenie predmetu zákazky:

23.08.2023 - streda - online

 

Stále pracovisko Žilina (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-zilina-18204 )

Prierez zmenami v zmysle novely ZVO:

19.07.2023 - streda - v spolupráci s RC MIRRI SR Žilina - prezenčne

Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou:

26.07.2023 - streda - v spolupráci s RC MIRRI SR Žilina - prezenčne
 
Dynamický nákupný systém:

09.08.2023 - streda - v spolupráci s RC MIRRI SR Žilina – online

Súhrnné správy:

17.08.2023 - štvrtok - online

Eurofondové VO v programovom období 2021 – 2027 v spolupráci s Mgr. Branislavom Hudecom:

23.08.2023 - streda - v spolupráci s RC MIRRI SR Žilina – prezenčne

 

Stále pracovisko Nitra (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-nitra-18200 )

Súhrnné správy:

03.08.2023 - štvrtok - online

 

Stále pracovisko Prešov (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-presov-18201 )

Konflikt záujmov:

06.07.2023 - piatok - online

Súhrnné správy:

18.07.2023 - utorok - online

08.08.2023 - utorok - online

24.08.2023 - štvrtok - online

Eurofondové VO v programovom období 2021 – 2027 v spolupráci s Mgr. Branislavom Hudecom:

25.07.2023 - utorok - v spolupráci so SP Košice - prezenčne

Možnosti zmeny zmluvy v zmysle § 18 ZVO:

15.08.2023 - utorok - online

 

Stále pracovisko Košice (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-kosice-18199 )

Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou:

20.07.2023 - štvrtok - prezenčne

Eurofondové VO v programovom období 2021 – 2027 v spolupráci s Mgr. Branislavom Hudecom:

25.07.2023 - utorok - v spolupráci so SP Prešov - prezenčne

Súhrnné správy:

08.08.2023 - utorok - online

22.08.2023 - utorok - online

Možnosti zmeny zmluvy v zmysle § 18 ZVO:

15.08.2023 - utorok - online

 

Oddelenie regionálnych centier (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/oddelenie-regionalnych-centier-25987/2023-07-25;viewMode=day )

Zákazka s nízkou hodnotou (metodika + praktická ukážka) – školenie realizované v spolupráci                  s Mgr. Branislavom Hudecom:

04.07.2023 - utorok - online

Eurofondové VO v programovom období 2021 – 2027 v spolupráci s Mgr. Branislavom Hudecom:

25.07.2023 - utorok - v spolupráci so SP Prešov a Košice - online

Eurofondové VO v programovom období 2021 – 2027 v spolupráci s Mgr. Branislavom Hudecom:

23.08.2023 - streda - v spolupráci s RC MIRRI SR Žilina - online

Konflikt záujmov v spolupráci s Mgr. Branislavom Hudecom:

24.08.2023 - štvrtok - online

 

Pre získanie podrobnejších informácií o týchto kurzoch je potrebné kontaktovať príslušné stále pracovisko. Kontakty na stále pracoviská nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/odbor-stalych-pracovisk

V prípade, že máte záujem o školenie ako "homogénna skupina", resp. viacero zamestnancov konkrétneho verejného obstarávateľa, neváhajte sa na vybrané stále pracoviská obrátiť s požiadavkou na školenie/kurz s určením len pre vás. Bezplatné kurzy, resp. školenia sa aktuálne organizujú online a prezenčnou formou.

V prípade, že máte záujem o kurz v inom termíne ako organizuje stále pracovisko vo Vašom kraji, neváhajte sa prihlásiť na Vami preferovaný termín iných stálych pracovísk.

Predmetné kurzy bude Odbor stálych pracovísk, resp. jednotlivé stále pracoviská organizovať aj v nasledujúcich mesiacoch, preto v prípade záujmu o účasť, napíšte na príslušné stále pracovisko alebo sledujte aktuálne informácie o novo-vyhlásených termínoch.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.